Олег Леусенко (oleg_leusenko) wrote,
Олег Леусенко
oleg_leusenko

Гасло "Слава Україні!" походить з Запоріжжя та Черкащини

Історія походження вислову або гасла «СЛАВА УКРАЇНІ!» (во второй части пост переведен на русский суржик)

слава Украине

Історики стверджують, що вислів «Слава Україні» з’явився у кінному полку «Чорних Запорожців» – це була збройна формація армії УНР, яка діяла впродовж 1918-1920 років на теренах України. Виборюючи її незалежність. Єдина різниця із сучасністю, дослівно вони вітались “Слава Україні!” – відповідь була “Козакам слава!” Також можна знайти інформацію, що за часів ІІ Гетьманату Павла Скоропадського використовували аналогічну фразу “Слава Україні! — Гетьману слава!

Таким чином на гасло “Слава Україні!” варіантів відповідей було декілька, але прижився один – «Героям Слава». Чому?

Почнемо з того, що обидві частини привітання з’явились неодночасно. Згідно з істориком Володимиром В’ятровичем, “Слава Україні” ввійшло до українського лексикону у 1920-х роках, що, до речі, було задовго до появи ОУН і УПА (і до приходу націонал-соціалістів та Гітлера до влади теж). Інформаційними просторами блукає уривок з книги Юрія Горліса-Горського, де він пише, що почув цю фразу від кількох повстанців “Холодного Яру” на Черкащині. У них тоді було заведено, вітатись “Слава Україні!” А відповідати потрібно було “Україні слава!”

Нагадаємо, що 24 вересня 1920 року у Медведівці на Черкащині, де колись спалахнула Коліївщина, відбулась нарада холодноярських отаманів, в якій взяли участь командири Степової дивізії та ватажки збройних формувань з інших регіонів. На цій нараді криворізького отамана Степового-Блакитного (Кость Пестушко) було обрано Головним отаманом усіх повстанських загонів Холодного Яру і околиць. Степову дивізія, яка налічувала від 12 до 18 тисяч бійців і розповсюдила вітання «Слава Україні!” — “Україні слава!”

У 30-х рр. ОУНівці почали використовувати вже відоме всім нам привітання. Частинка “Героям слава!” стала свідченням глибокої шани до людей, які віддали своє життя у боротьбі за батьківщину. Повстанці таким чином передавали пам’ять про цих бравих бійців майбутнім поколінням.
Активне розповсюдження “Слава Україні!” здобула в 40-50 роки, коли повстанський рух був досить розповсюдженим.

Хотілося б також зазначити, що колись “Слава Україні! — Героям слава!” було чимось більшим, ніж просто лозунгом. Це була своєрідна надія на краще майбутнє.

Потім гасло Слава Україні стало чимось таємним та забороненим, як і вислів «Бережіть ліси вони нам ще знадобляться».

І тільки рік тому, він став символом дійсно незалежної України.

Слава Україні – Героям Слава!

ВК
*****

История происхождения высказывания или лозунга «СЛАВА УКРАИНЕ!»


Историки утверждают, что выражение «Слава Украине» появилось в конном полку «Черных Запорожцев» – это было вооруженное формирование армии УНР, которое действовало на протяжении 1918-1920 годов на территории Украины, борясь за ее независимость. Единственная разница с современностью, дословно они приветствовались “Слава Украине!” – ответ был “Козакам слава!” Также можно найти информацию, что во времена II Гетманата Павла Скоропадского использовали аналогичную фразу “Слава Украине! — слава Гетьману!”</b></i>

Таким образом на лозунг “Слава Украине!” вариантов ответов было несколько, но прижился один – «Героям Слава!». Почему?

Начнем с того, что обе части приветствия появились не одновременно. Согласно историку Владимиру Вятровичу, “Слава Украине” вошло в украинский лексикон в 1920-х годах, что, кстати, было задолго до появления ОУН и УПА (и до прихода национал-социалистов и Гитлера к власти тоже). Информационными просторами бродит отрывок из книги Юрия Горлиса-Горского, где он пишет, что услышал эту фразу от нескольких повстанцев “Холодного Яра” на Черкасщине. У них тогда было принято, приветствоваться “Слава Украине!” А отвечать нужно было “Украине слава!”

Напомним, что 24 сентября 1920 года в Медведевке на Черкасщине, где некогда вспыхнула Колиивщина, состоялось совещание холодноярских атаманов, в которой приняли участие командиры Степной дивизии и командиры вооруженных формирований из других регионов. На этом совещании криворожского атамана Степного-Блакитного Кость Пестушко) был избран Главным атаманом всех повстанческих отрядов Холодного Яра и окрестностей. Степную дивизия, которая насчитывала от 12 до 18 тысяч бойцов и распространила приветствие «Слава Украине!” — “Украине слава!”

В 30-х гг. Оуновцы начали использовать уже известное всем нам приветствия. Частица “Героям слава!” стала свидетельством глубокого уважения к людям, которые отдали свою жизнь в борьбе за родину. Повстанцы таким образом передавали память об этих мужественных бойцах будущим поколениям.

Активное распространение “Слава Украине!” получила в 40-50 гг., когда повстанческое движение было довольно распространенным.

Хотелось бы также отметить, что когда-то “Слава Украине! — Героям слава!” было чем-то большим, чем просто лозунгом. Это была своеобразная надежда на лучшее будущее.

Потом лозунг Слава Украине стал чем-то тайным и запретным, как и выражение «Берегите леса, они нам еще пригодятся».

И только год назад, он стал символом действительно независимой Украины.

Слава Украине – Героям Слава!

слава Украине
Tags: исследования, лексика, национальное самосознание, неизвестная история, патриотизм, повстанцы, символика, традиции, українське, українці, цікаве
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 19 comments