Олег Леусенко (oleg_leusenko) wrote,
Олег Леусенко
oleg_leusenko

Бюджет-2011 України. Основні показники

 
Як і передбачали експерти Бюджет-2011 був прийнятий ще до нового року. Проте, навіть після його підписання, появи нового бюджету в остаточному вигляді на сайті ВР довелось зачекати. Щодо самого підписання, то воно відбулось за тиждень до нового року. Як і очікувалось, прийняття головного документу країни відбулось у мирний спосіб. Більш того, в порівнянні з проектом Кабміну загальна кількість доходів та видатків не змінилась ні на гривню. Причому остаточний варіант бюджету став чинним лише після його друку 30 грудня у «Голосі України». Згадується вислів заступника голови фракції ПР Михайла Чечетова: український народ "отримає бюджет-2011 під ялинку". ІМК

 

Основні показники Держбюджету-2011

Доходи
- 281.464.879,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 238.581.192,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.883.686,5 тис. Гривень.

Видатки
- 321.920.850,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 279.087.019,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - 42.833.830,5 тис. гривень.

Повернення кредитів - 9.185.368,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - 4.497.499,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - 4.687.869,6 тис. гривень;

Надання кредитів - 7.572.398 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - 836.100,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - 6.736.297,7 тис. гривень.

Граничний обсяг дефіциту - 38.843.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.844.427,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.998.572,1 тис. гривень.

Оборотний залишок бюджетних коштів - розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Національний банк України - перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 9.671.885 тис. гривень.

Спеціальний фонд Держбюджету. Джерела формування
Акцизний податок:

- З вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
- З ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів.
- Ввізне мито - на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
- 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
- Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
- 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;

Кошти:

- Від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України;
- Від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України; кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях; кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;
- Отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату ( 995_801 );
- Від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива;

Збори, збір:

- На обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
- За підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та кошти від продажу контрольних марок;
- 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
- На соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
- На розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Надходження:

- Від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами; власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок державного бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету; надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (крім надходжень, визначених пунктом 36 відповідної статті;
- Від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву; кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України ( 1868-15 ), а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки; надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
- Від енергогенеруючих компаній у рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлене протягом 1997-2000 років органічне паливо в сумі не менше 50.000 тис. гривень;
- 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
- Від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах;
надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
- Від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення;
- Повернення природного газу або надходження коштів у рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за використані матеріальні цінності з державного резерву в сумі не менше 50.000 тис. гривень.

Плата, платежі, відсотки, санкції:
- Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
- Плата за адміністративні послуги (плата за надання таких послуг справляється у розмірах та порядку, визначених законодавчими актами України, а в разі якщо це
не передбачено законодавчими актами України, - актами Кабінету Міністрів України;
- Плата за оформлення посвідчення закордонного українця;
- Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м.Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України ( 643_255 );
- Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
- Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
- 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

Податки:

- Екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
- 30 відсотків екологічного податку (крім надходжень, визначених пунктом 30 цієї статті);
- податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно);

Крім того окремою статтею 10 встановлюється, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині фінансування є:
- Кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів);
- Залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
- Залишок коштів у сумі 138.614,4 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань,
пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ).

Окремою статтею 13 встановлюється, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині кредитування є:
- Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;
- Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;
- Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;
- Повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;
- Кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та
іншим суб'єктам господарювання;
- Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;
- Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;
- Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості
із заробітної плати працівникам;
- Повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій;
- Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва
альтернативних джерел палива;
- Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня.

Залишки коштів, отриманих від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату ( 995_801 ), спрямувати виключно на державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату.

Державний борг (граничний обсяг) - 375.643.401,9 тис. гривень. (У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених у додатку N 2 ( 2857а-17 ) до цього Закону, у неповному обсязі дозволити Кабінету Міністрів України збільшувати на відповідний обсяг кошти від зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу.

Державні гарантії - надаються Кабінетом Міністрів України (Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються також КМУ) на суму 15.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки за такими напрямами:
- За зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг України (за запозиченнями, зобов'язаннями з оплати введених інвесторами у дію об'єктів та за договорами концесії);
- За зобов'язаннями суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;
- За зобов'язаннями Державної іпотечної установи на суму 1.000.000 тис. гривень;
- Для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей;
- За зобов'язаннями Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (за запозиченнями, пов'язаними з реалізацією проекту з будівництва енергоблоків N 3 та N 4 Хмельницької АЕС);
- Для реалізації проекту будівництва мостового переходу через річку Дніпро в м. Запоріжжя на суму 500.000 тис. гривень;
- За зобов'язаннями Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" на будівництво житла для молоді;
- Для фінансування розвитку житлово-комунального господарства.
- Державна служба автомобільних доріг України та Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів звільняються від зобов'язання подавати
забезпечення виконання зобов'язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій.

Місцеві бюджети. До доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:
- Доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64-66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 );
- Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених статтею 20 цього Закону);
- Інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2011 році є:
- Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 );
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у
містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць:
- з 1 січня - 894 гривні, з 1 квітня - 911 гривень, з 1 жовтня - 934 гривні, з 1 грудня - 953 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 816 гривень, з 1 квітня - 832 гривні, з 1 жовтня - 853 гривні, з 1 грудня - 870 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 977 гривень, з 1 квітня - 997 гривень, з 1 жовтня - 1022 гривні, з 1 грудня - 1042 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 750 гривень, з 1 квітня - 764 гривні, з 1 жовтня - 784 гривні, з 1 грудня - 800 гривень.

Мінімальна зарплата (у місячному розмірі):
- з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;

Мінімальна зарплата (у погодинному розмірі):
- з 1 січня - 5,66 гривні, з 1 квітня - 5,77 гривні, з 1 жовтня - 5,92 гривні, з 1 грудня - 6,04 гривні.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 50 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 75 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. (розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний), визначений відповідно до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ), збільшується у 2011 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 60 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 100 гривень).

Мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, учнів і студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах, що діяли у грудні 2010 року.

На випадок безробіття спрямувати Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у 2011 році кошти у сумі не менше 360.000 тис. гривень на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних
регіонів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кабінету Міністрів України:
У встановленому порядку забезпечити безоплатну передачу квартир, які придбані
Державною іпотечною установою відповідно до актів Кабінету Міністрів України та знаходяться на її балансі, визначеним у цих актах органам з відповідним коригуванням статутного капіталу Державної іпотечної установи.
- Надане право здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у межах обсягів, передбачених у затвердженому фінансовому плані цієї компанії.
- Надане право здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 ( 2857а-17 ) до цього Закону, в сумі до 5.000.000 тис. гривень з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього Закону, та з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування.
- За рішенням КМУ можуть придбаватися акції банків, надаватися фінансова допомога відповідно до статті 80 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ),
проводитися заходи з приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава (в тому числі пов'язані з оплатою послуг радників), за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики чи надходження коштів, отриманих від державних запозичень, здійснених понад обсяги, встановлені віповідним додатком і статтею.

П’ять копійок:
Звичайно, фінансовий документ країни ще потребує ретельного аналізу. Буду старатися, щоб у блозі „Свободно та Чесно про Головне” найскоріше з’явилася фахова експертна оцінка бюджету України. Хоча передбачаю, що більшість українців встигнуть відчути на власній шкурі нову фінансову гру за правилами совєтсько-кримінально-прокремлівського режиму ще раніше цього аналізу. Тримайтеся!


Tags: Кабмин, НацБанк, Податкова, Україна, акциз, бизнес, бюджет, власть, декларация о доходах, деньги, довідкові дані, документы, долги, законодательство, зарплаты, инфляция, кредиты, льготы, местное самоуправление, налоги, налогоплательщики, офіційно, пенсии, предвыборные обещания, предприниматели, режим Януковича, статистика, субсидии, тарифы, финансы, ценообразование, штрафы
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments